Ekumenický1. Jánov2,8

1. Jánov 2:8

A pred­sa vám píšem nové pri­kázanie, ktoré je prav­divé v ňom aj vo vás, lebo tma ustupuje a žiari už pravé svet­lo.


Verš v kontexte

7 Milovaní, ne­píšem vám nové pri­kázanie, ale pri­kázanie staré, ktoré ste mali od začiat­ku. Tým starým pri­kázaním je slovo, ktoré ste počuli. 8 A pred­sa vám píšem nové pri­kázanie, ktoré je prav­divé v ňom aj vo vás, lebo tma ustupuje a žiari už pravé svet­lo. 9 Kto hovorí, že je vo svet­le, a nenávidí svoj­ho brata, je ešte stále v tme.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 A zase vám píšem nové pri­kázanie, čo je prav­divé v ňom i vo vás, že tma ta ide, a pravé svet­lo už svieti.

Evanjelický

8 A pred­sa, (ako) nové pri­kázanie píšem vám, čo je prav­divé v Ňom aj vo vás, pre­tože tma pre­chodí a svieti už pravé svet­lo.

Ekumenický

8 A pred­sa vám píšem nové pri­kázanie, ktoré je prav­divé v ňom aj vo vás, lebo tma ustupuje a žiari už pravé svet­lo.

Bible21

8 To, co vám píšu, je však zároveň nové přikázání, ne­boť se na­plňuje v něm i ve vás. Tma po­míjí a pravé svět­lo už svítí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček