Ekumenický1. Jánov2,26

1. Jánov 2:26

Toto som vám na­písal o tých, čo vás zvádzajú.


Verš v kontexte

25 A toto je pri­sľúbenie, ktoré nám dal on: večný život. 26 Toto som vám na­písal o tých, čo vás zvádzajú. 27 No vo vás os­táva po­mazanie, ktoré ste od neho prijali, a ne­pot­rebujete, aby vás nie­kto poúčal. Ale pre­tože vás jeho po­mazanie o všetkom poúča a je prav­divé, nie lživé — zo­stávaj­te v ňom, ako vás po­učilo.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

26 Toto som vám na­písal o tých, ktorí vás zvodia.

Evanjelický

26 Toto som vám na­písal o tých, čo vás zvádzajú.

Ekumenický

26 Toto som vám na­písal o tých, čo vás zvádzajú.

Bible21

26 Tyto věci jsem vám na­psal o těch, kteří vás svádějí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček