Ekumenický1. Jánov2,27

1. Jánov 2:27

No vo vás os­táva po­mazanie, ktoré ste od neho prijali, a ne­pot­rebujete, aby vás nie­kto poúčal. Ale pre­tože vás jeho po­mazanie o všetkom poúča a je prav­divé, nie lživé — zo­stávaj­te v ňom, ako vás po­učilo.


Verš v kontexte

26 Toto som vám na­písal o tých, čo vás zvádzajú. 27 No vo vás os­táva po­mazanie, ktoré ste od neho prijali, a ne­pot­rebujete, aby vás nie­kto poúčal. Ale pre­tože vás jeho po­mazanie o všetkom poúča a je prav­divé, nie lživé — zo­stávaj­te v ňom, ako vás po­učilo. 28 Tak teda, deti moje, zo­stávaj­te v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme ním pri jeho príchode neboli za­han­bení.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

27 A vy, to po­mazanie, ktoré ste do­stali od neho, zo­stáva vo vás, a ne­pot­rebujete, aby vás nie­kto učil, ale jako vás učí to is­té po­mazanie o všet­kom, a je prav­divé a nie je lžou, a jako vás na­učilo, tak zostanete v ňom.

Evanjelický

27 A vy ani ne­pot­rebujete, aby vás nie­kto učil; veď po­mazanie, ktoré ste prijali od Neho, zo­stáva vo vás; ale ako vás Jeho po­mazanie učí o všet­kom - a ono je prav­divé, a nie lož - a ako vás na­učilo, v tom zo­stávaj­te!

Ekumenický

27 No vo vás os­táva po­mazanie, ktoré ste od neho prijali, a ne­pot­rebujete, aby vás nie­kto poúčal. Ale pre­tože vás jeho po­mazanie o všetkom poúča a je prav­divé, nie lživé — zo­stávaj­te v ňom, ako vás po­učilo.

Bible21

27 Ve vás však zůstává to po­mazání, které jste při­ja­li od něj, a ne­po­tře­bujete, aby vás někdo poučoval. To po­mazání vás učí vše­mu a je sku­tečné – není to žádný klam! Jak vás nauči­lo, zůstávej­te v něm.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček