Ekumenický1. Jánov2,21

1. Jánov 2:21

Ne­na­písal som vám pre­to, že ne­poz­náte prav­du, ale pre­to, že ju po­znáte a že nijaká lož nie je z pravdy.


Verš v kontexte

20 Vy však máte po­mazanie od Svätého a po­znáte všet­ko. 21 Ne­na­písal som vám pre­to, že ne­poz­náte prav­du, ale pre­to, že ju po­znáte a že nijaká lož nie je z pravdy. 22 Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kris­tus? An­ti­krist je ten, kto popiera Otca i Syna.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 Ne­písal som vám preto, že ne­znáte prav­dy, ale že ju znáte, a že ni­ktorá lož nie je z prav­dy.

Evanjelický

21 Ne­na­písal som vám pre­to, že ne­poz­náte prav­du, ale pre­to, že ju po­znáte a že nijaká lož nie je z prav­dy.

Ekumenický

21 Ne­na­písal som vám pre­to, že ne­poz­náte prav­du, ale pre­to, že ju po­znáte a že nijaká lož nie je z pravdy.

Bible21

21 Ne­píšu vám pro­to, že bys­te ne­zna­li prav­du, ale pro­tože ji zná­te a pro­tože žádná lež nemá nic spo­lečného s prav­dou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček