Ekumenický1. Jánov2,20

1. Jánov 2:20

Vy však máte po­mazanie od Svätého a po­znáte všet­ko.


Verš v kontexte

19 Vy­šli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zo­stali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všet­ci sú z nás. 20 Vy však máte po­mazanie od Svätého a po­znáte všet­ko. 21 Ne­na­písal som vám pre­to, že ne­poz­náte prav­du, ale pre­to, že ju po­znáte a že nijaká lož nie je z pravdy.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 A vy máte po­mazanie od Svätého a viete všet­ko.

Evanjelický

20 Aj vám sa do­stalo po­mazania od toho Svätého, a viete to všet­ci.

Ekumenický

20 Vy však máte po­mazanie od Svätého a po­znáte všet­ko.

Bible21

20 Vy ale má­te po­mazání od Svatého a všich­ni ro­zumí­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček