Ekumenický1. Jánov2,19

1. Jánov 2:19

Vy­šli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zo­stali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všet­ci sú z nás.


Verš v kontexte

18 Deti, na­stala po­sled­ná hodina. A ako ste počuli, že pri­chádza an­ti­krist, tak sa teraz ob­javili mnohí an­ti­kris­tovia, z čoho po­znávame, že je tu po­sled­ná hodina. 19 Vy­šli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zo­stali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všet­ci sú z nás. 20 Vy však máte po­mazanie od Svätého a po­znáte všet­ko.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 Z nás vy­šli, ale neboli z nás, lebo keby boli bývali z nás, boli by zo­stali s na­mi. Ale aby sa ukázali, že nie sú všet­ci z nás.

Evanjelický

19 Spomedzi nás vy­šli, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, zo­stali by s na­mi; ale (od­pad­li), aby sa ukázalo, že nie všet­ci sú z nás.

Ekumenický

19 Vy­šli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zo­stali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všet­ci sú z nás.

Bible21

19 Ode­š­li od nás, ale ne­pa­tři­li k nám. Kdy­by patři­li k nám, zůsta­li by s ná­mi; oni však od nás ode­š­li, aby se ukázalo, že nikdo z nich ne­pa­třil k nám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček