Ekumenický1. Jánov2,15

1. Jánov 2:15

Ne­miluj­te svet, ani to, čo je vo svete. Ak nie­kto miluje svet, nie je v ňom Ot­cova lás­ka.


Verš v kontexte

14 Na­písal som vám, deti, lebo ste spoz­nali Ot­ca. Na­písal som vám, ot­covia, lebo ste spoz­nali toho, ktorý je od počiat­ku. Na­písal som vám, mláden­ci, lebo ste sil­ní a Božie slovo zo­stáva vo vás a zvíťazili ste nad Zlým. 15 Ne­miluj­te svet, ani to, čo je vo svete. Ak nie­kto miluje svet, nie je v ňom Ot­cova lás­ka. 16 Veď nič z toho, čo je vo svete — žiados­tivosť tela, žiados­tivosť očí a vy­statovanie sa blaho­bytom —, nie je z Otca, ale zo sveta.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 Ne­miluj­te sveta ani vecí, ktoré na svete. Keď nie­kto miluje svet, nie je v ňom lás­ky Ot­covej.

Evanjelický

15 Ne­miluj­te svet, ani to, čo je vo svete. Ak nie­kto miluje svet, nieto v ňom lás­ky k Ot­covi.

Ekumenický

15 Ne­miluj­te svet, ani to, čo je vo svete. Ak nie­kto miluje svet, nie je v ňom Ot­cova lás­ka.

Bible21

15 Ne­mi­lu­j­te svět ani to, co je v něm. Kdo má v lás­ce ten­to svět, nemá v sobě lás­ku k Ot­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček