Ekumenický1. Jánov2,14

1. Jánov 2:14

Na­písal som vám, deti, lebo ste spoz­nali Ot­ca. Na­písal som vám, ot­covia, lebo ste spoz­nali toho, ktorý je od počiat­ku. Na­písal som vám, mláden­ci, lebo ste sil­ní a Božie slovo zo­stáva vo vás a zvíťazili ste nad Zlým.


Verš v kontexte

13 Píšem vám, ot­covia, lebo ste spoz­nali toho, ktorý je od počiat­ku. Píšem vám, mláden­ci, lebo ste zvíťazili nad Zlým. 14 Na­písal som vám, deti, lebo ste spoz­nali Ot­ca. Na­písal som vám, ot­covia, lebo ste spoz­nali toho, ktorý je od počiat­ku. Na­písal som vám, mláden­ci, lebo ste sil­ní a Božie slovo zo­stáva vo vás a zvíťazili ste nad Zlým. 15 Ne­miluj­te svet, ani to, čo je vo svete. Ak nie­kto miluje svet, nie je v ňom Ot­cova lás­ka.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 Píšem vám, deti, že ste po­znali Ot­ca. Písal som vám, ot­covia, že ste po­znali toho, k­torý je od počiat­ku. Písal som vám, mláden­ci, že ste sil­ní, a že slovo Božie zo­stáva vo vás, a zvíťazili ste nad tým zlým.

Evanjelický

14 Na­písal som vám, deti, pre­tože ste po­znali Ot­ca. Na­písal som vám, ot­covia, pre­tože ste po­znali Toho, ktorý je od počiat­ku. Na­písal som vám, mláden­ci, pre­tože ste sil­ní a slovo Božie zo­stáva vo vás a zvíťazili ste nad zlost­níkom.

Ekumenický

14 Na­písal som vám, deti, lebo ste spoz­nali Ot­ca. Na­písal som vám, ot­covia, lebo ste spoz­nali toho, ktorý je od počiat­ku. Na­písal som vám, mláden­ci, lebo ste sil­ní a Božie slovo zo­stáva vo vás a zvíťazili ste nad Zlým.

Bible21

14 Na­psal jsem vám, děti, že jste po­zna­li Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste po­zna­li To­ho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a Boží slovo ve vás zůstáváa zvítězi­li jste nad tím Zlým.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček