Ekumenický1. Jánov2,12

1. Jánov 2:12

Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám od­pus­tené hriechy.


Verš v kontexte

11 Ale kto nenávidí svoj­ho brata, je v tme a chodí v tme, ba ani ne­vie, kam ide, lebo tma mu za­slepila oči. 12 Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám od­pus­tené hriechy. 13 Píšem vám, ot­covia, lebo ste spoz­nali toho, ktorý je od počiat­ku. Píšem vám, mláden­ci, lebo ste zvíťazili nad Zlým.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 Píšem vám, dieťat­ká, že sú vám od­pus­tené hriechy pre jeho meno.

Evanjelický

12 Píšem vám, deti, pre­tože sú vám od­pus­tené hriechy pre Jeho meno.

Ekumenický

12 Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám od­pus­tené hriechy.

Bible21

12 Píšu vám, drazí, že jsou vám pro jeho jméno odpuště­ny hří­chy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček