Roháček1. Jánov2,12

1. Jánov 2:12

Píšem vám, dieťat­ká, že sú vám od­pus­tené hriechy pre jeho meno.


Verš v kontexte

11 Ale ten, kto nenávidí svoj­ho brata, je vo tme a chodí vo tme a ne­vie, kam ide, lebo tma oslepila jeho oči. 12 Píšem vám, dieťat­ká, že sú vám od­pus­tené hriechy pre jeho meno. 13 Píšem vám, ot­covia, že ste po­znali toho, k­torý je od počiat­ku. Píšem vám, mláden­ci, že ste zvíťazili nad tým zlým.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 Píšem vám, dieťat­ká, že sú vám od­pus­tené hriechy pre jeho meno.

Evanjelický

12 Píšem vám, deti, pre­tože sú vám od­pus­tené hriechy pre Jeho meno.

Ekumenický

12 Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám od­pus­tené hriechy.

Bible21

12 Píšu vám, drazí, že jsou vám pro jeho jméno odpuště­ny hří­chy.