Ekumenický1. Jánov2,11

1. Jánov 2:11

Ale kto nenávidí svoj­ho brata, je v tme a chodí v tme, ba ani ne­vie, kam ide, lebo tma mu za­slepila oči.


Verš v kontexte

10 Kto miluje svoj­ho brata, zo­stáva vo svet­le a nie je ni­komu na po­horšenie. 11 Ale kto nenávidí svoj­ho brata, je v tme a chodí v tme, ba ani ne­vie, kam ide, lebo tma mu za­slepila oči. 12 Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám od­pus­tené hriechy.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale ten, kto nenávidí svoj­ho brata, je vo tme a chodí vo tme a ne­vie, kam ide, lebo tma oslepila jeho oči.

Evanjelický

11 Ale kto nenávidí brata, je v tme a chodí v tme a ne­vie, kam ide, pre­tože mu tma za­slepila oči.

Ekumenický

11 Ale kto nenávidí svoj­ho brata, je v tme a chodí v tme, ba ani ne­vie, kam ide, lebo tma mu za­slepila oči.

Bible21

11 Kdo ale bra­t­ra nenávi­dí, zůstává ve tmě. Chodí tmou a ne­ví, kam jde, ne­boť mu oči za­s­lepi­la tma.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček