Bible21Titovi1,15

Titovi 1:15

Čis­tým je vše čis­té; nečis­tým a ne­věřícím však není čis­té nic – ne­mají to­tiž čistou mysl ani svědo­mí.


Verš v kontexte

14 a ne­zabývají se ži­dov­ský­mi báje­mi a příka­zy li­dí, kteří se od­vracejí od prav­dy. 15 Čis­tým je vše čis­té; nečis­tým a ne­věřícím však není čis­té nic – ne­mají to­tiž čistou mysl ani svědo­mí. 16 Pro­hlašují, že znají Bo­ha, ale svý­mi skutky to po­pírají. Jsou ne­s­ne­si­telní, ne­po­volní a ne­připra­vení ko­nat jakéko­li dob­ro.

späť na Titovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Všet­ko je čis­té čis­tým, ale poškvr­neným a ne­ver­ným nie je nič čis­té, ale poškvr­nená je aj ich myseľ aj ich svedomie.

Evanjelický

15 Čis­tým je všet­ko čis­té, poškvr­neným a ne­veriacim však nič nie je čis­té, ale myseľ aj svedomie majú poškvr­nené.

Ekumenický

15 Čis­tým je všet­ko čis­té. Ale poškvr­neným a ne­veriacim nič nie je čis­té, na­opak, poškvr­nený je aj ich roz­um, aj svedomie.

Bible21

15 Čis­tým je vše čis­té; nečis­tým a ne­věřícím však není čis­té nic – ne­mají to­tiž čistou mysl ani svědo­mí.

Bible21Titovi1,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček