Bible21Soudců6,19

Soudců 6:19

Ge­de­on šel do­mů a připravil kůzle a ne­kvašené chle­by z jedné efy mou­ky. Maso vložil do koše, vývar na­lil do hrn­ce, odne­sl to pod ten dub a po­ložil to před něj.


Verš v kontexte

18 Ne­od­cházej pro­sím od­sud, dokud se k to­bě ne­vrátím s da­rem, který ti přinesu.“ On od­po­věděl: „Počkám, dokud se nevrátíš.“ 19 Ge­de­on šel do­mů a připravil kůzle a ne­kvašené chle­by z jedné efy mou­ky. Maso vložil do koše, vývar na­lil do hrn­ce, odne­sl to pod ten dub a po­ložil to před něj. 20 Hos­po­dinův an­děl mu ře­kl: „Vez­mi maso a chle­by a po­lož je zde na skálu. Vývar vylij.“ A když to Ge­de­on udělal,

späť na Soudců, 6

Príbuzné preklady Roháček

19 A Gede­on vošiel do domu a pri­pravil kozľa a z efy múky nek­vasených chlebov. Mäso vložil do koša a poliev­ku vy­lial do hr­n­ca a vy­niesol to k nemu pod dub a obetoval.

Evanjelický

19 Gide­on vošiel a pri­pravil kozľa a nek­vasený chlieb z éfy múky. Mäso položil do koša, poliev­ku dal do hr­n­ca, vy­niesol mu pod dub a pred­ložil.

Ekumenický

19 Gideón od­išiel a pri­pravil kozľa a z éfy múky za­robil nek­vasený chlieb. Mäso vložil do koša, poliev­ku nalial do hr­n­ca, vy­niesol mu to pod dub a ponúkol ho.

Bible21

19 Ge­de­on šel do­mů a připravil kůzle a ne­kvašené chle­by z jedné efy mou­ky. Maso vložil do koše, vývar na­lil do hrn­ce, odne­sl to pod ten dub a po­ložil to před něj.

Bible21Soudců6,19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček