EkumenickýSudcov6,19

Sudcov 6:19

Gideón od­išiel a pri­pravil kozľa a z éfy múky za­robil nek­vasený chlieb. Mäso vložil do koša, poliev­ku nalial do hr­n­ca, vy­niesol mu to pod dub a ponúkol ho.


Verš v kontexte

18 Len ne­odíď od­tiaľto, kým ne­prídem k tebe. Chcel by som ti priniesť svoju po­kr­movú obetu a pred­ložiť ti ju. Od­poveď znela: Zo­stanem, kým sa ne­vrátiš. 19 Gideón od­išiel a pri­pravil kozľa a z éfy múky za­robil nek­vasený chlieb. Mäso vložil do koša, poliev­ku nalial do hr­n­ca, vy­niesol mu to pod dub a ponúkol ho. 20 Boží an­jel mu po­vedal: Vez­mi mäso a nek­vasený chlieb, polož ich na skalu; poliev­ku vy­lej. On to urobil.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

19 A Gede­on vošiel do domu a pri­pravil kozľa a z efy múky nek­vasených chlebov. Mäso vložil do koša a poliev­ku vy­lial do hr­n­ca a vy­niesol to k nemu pod dub a obetoval.

Evanjelický

19 Gide­on vošiel a pri­pravil kozľa a nek­vasený chlieb z éfy múky. Mäso položil do koša, poliev­ku dal do hr­n­ca, vy­niesol mu pod dub a pred­ložil.

Ekumenický

19 Gideón od­išiel a pri­pravil kozľa a z éfy múky za­robil nek­vasený chlieb. Mäso vložil do koša, poliev­ku nalial do hr­n­ca, vy­niesol mu to pod dub a ponúkol ho.

Bible21

19 Ge­de­on šel do­mů a připravil kůzle a ne­kvašené chle­by z jedné efy mou­ky. Maso vložil do koše, vývar na­lil do hrn­ce, odne­sl to pod ten dub a po­ložil to před něj.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček