Bible21Soudců6,18

Soudců 6:18

Ne­od­cházej pro­sím od­sud, dokud se k to­bě ne­vrátím s da­rem, který ti přinesu.“ On od­po­věděl: „Počkám, dokud se nevrátíš.“


Verš v kontexte

17 „V tom případě mi pro­kaž laskavost,“ od­po­věděl Ge­de­on. „­Dej mi pro­sím zna­mení, že se mnou mluvíš ty. 18 Ne­od­cházej pro­sím od­sud, dokud se k to­bě ne­vrátím s da­rem, který ti přinesu.“ On od­po­věděl: „Počkám, dokud se nevrátíš.“ 19 Ge­de­on šel do­mů a připravil kůzle a ne­kvašené chle­by z jedné efy mou­ky. Maso vložil do koše, vývar na­lil do hrn­ce, odne­sl to pod ten dub a po­ložil to před něj.

späť na Soudců, 6

Príbuzné preklady Roháček

18 Ne­odídi, prosím, od­tiaľto, do­kiaľ ne­prij­dem k tebe a ne­vynesiem von svoj­ho obil­ného daru obet­ného a ne­položím pred teba. A riekol: Ja dočkám, do­kiaľ sa ne­vrátiš.

Evanjelický

18 Ne­vzdiaľ sa od­tiaľto, kým ne­prídem k Tebe, nedonesiem a ne­zložím pred Tebou svoj dar. On po­vedal: Zo­stanem, kým sa ne­vrátiš.

Ekumenický

18 Len ne­odíď od­tiaľto, kým ne­prídem k tebe. Chcel by som ti priniesť svoju po­kr­movú obetu a pred­ložiť ti ju. Od­poveď znela: Zo­stanem, kým sa ne­vrátiš.

Bible21

18 Ne­od­cházej pro­sím od­sud, dokud se k to­bě ne­vrátím s da­rem, který ti přinesu.“ On od­po­věděl: „Počkám, dokud se nevrátíš.“

Bible21Soudců6,18

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček