Bible21Soudců11,18

Soudců 11:18

Po­tom se vy­da­li na ces­tu pouští. Vy­hnu­li se edom­ské i moáb­ské ze­mi, obeš­li moáb­s­kou zem z výcho­du a utá­boři­li se na druhé straně po­toka Arnon, aby ne­vstou­pi­li na moáb­ské území – Arnon to­tiž tvořil moáb­s­kou hranici.


Verš v kontexte

17 vy­s­la­li po­s­ly k edom­ské­mu krá­li se slovy: ‚Nech nás pro­sím pro­jít tvou zemí.‘ Edom­ský král o tom ale ne­ch­těl ani slyšet. Po­sla­li pro­to k moáb­ské­mu krá­li, ale i on je odmí­tl. Iz­rael tedy zůstal v Ká­deši. 18 Po­tom se vy­da­li na ces­tu pouští. Vy­hnu­li se edom­ské i moáb­ské ze­mi, obeš­li moáb­s­kou zem z výcho­du a utá­boři­li se na druhé straně po­toka Arnon, aby ne­vstou­pi­li na moáb­ské území – Arnon to­tiž tvořil moáb­s­kou hranici. 19 Teh­dy Iz­rael vy­s­lal po­s­ly k emo­rej­ské­mu krá­li Si­cho­novi sídlící­mu v Cheš­bo­nu. Iz­rael mu ře­kl: ‚Nech nás pro­sím pro­jít tvou zemí až k nám domů.‘

späť na Soudců, 11

Príbuzné preklady Roháček

18 Po­tom išiel púšťou. A keď obišiel zem Edomovu i zem Moábovu, prišiel od východu sl­n­ca k zemi Moábovej a táborili za Ar­nonom a ne­vošli na územie Moábovo, lebo Ar­non bol hranicou Moábovou.

Evanjelický

18 Po­tom putoval púšťou a obišiel Edóm a Moáb. Tak prišli do krajiny východ­ne od Moáb­ska a utáborili sa za Ar­nónom, ale ne­vs­túpili na moáb­ske územie, lebo Ar­nón je hranicou Moábu.

Ekumenický

18 Po­tom šiel púšťou a obišiel územie Edómčanov i Moábčanov. Tak prišli do kraja východ­ne od územia Moábčanov a utáborili sa za Ar­nónom, no ne­vs­túpili na moáb­ske územie, lebo Ar­nón je hranicou Moáb­ska.

Bible21

18 Po­tom se vy­da­li na ces­tu pouští. Vy­hnu­li se edom­ské i moáb­ské ze­mi, obeš­li moáb­s­kou zem z výcho­du a utá­boři­li se na druhé straně po­toka Arnon, aby ne­vstou­pi­li na moáb­ské území – Arnon to­tiž tvořil moáb­s­kou hranici.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček