Bible21Soudců11,19

Soudců 11:19

Teh­dy Iz­rael vy­s­lal po­s­ly k emo­rej­ské­mu krá­li Si­cho­novi sídlící­mu v Cheš­bo­nu. Iz­rael mu ře­kl: ‚Nech nás pro­sím pro­jít tvou zemí až k nám domů.‘


Verš v kontexte

18 Po­tom se vy­da­li na ces­tu pouští. Vy­hnu­li se edom­ské i moáb­ské ze­mi, obeš­li moáb­s­kou zem z výcho­du a utá­boři­li se na druhé straně po­toka Arnon, aby ne­vstou­pi­li na moáb­ské území – Arnon to­tiž tvořil moáb­s­kou hranici. 19 Teh­dy Iz­rael vy­s­lal po­s­ly k emo­rej­ské­mu krá­li Si­cho­novi sídlící­mu v Cheš­bo­nu. Iz­rael mu ře­kl: ‚Nech nás pro­sím pro­jít tvou zemí až k nám domů.‘ 20 Si­chon ale Iz­rae­li ne­věřil, že jeho územím jen pro­jde, a tak shro­máž­dil ce­lé své voj­sko, utá­bořil se v Jahce a na­pa­dl Iz­rael.

späť na Soudců, 11

Príbuzné preklady Roháček

19 A Iz­rael po­slal po­slov k Síchonovi, kráľovi, Amoreja, ku kráľovi Chešbona, a Iz­rael mu riekol: Nech prej­deme, prosím, cez tvoju zem až na svoje mies­to!

Evanjelický

19 Tu Iz­rael po­slal po­slov amorej­skému kráľovi Síchónovi, kráľovi Chešbónu, a od­kázal mu: Chcel by som prej­sť tvojou krajinou až po moje mies­to.

Ekumenický

19 Po­tom Iz­rael po­slal po­slov k amorejskému kráľovi Síchonovi, kráľovi Chešbónu, a požiadal ho: Chcel by som prej­sť tvojou krajinou do našej!

Bible21

19 Teh­dy Iz­rael vy­s­lal po­s­ly k emo­rej­ské­mu krá­li Si­cho­novi sídlící­mu v Cheš­bo­nu. Iz­rael mu ře­kl: ‚Nech nás pro­sím pro­jít tvou zemí až k nám domů.‘

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček