RoháčekSudcov11,18

Sudcov 11:18

Po­tom išiel púšťou. A keď obišiel zem Edomovu i zem Moábovu, prišiel od východu sl­n­ca k zemi Moábovej a táborili za Ar­nonom a ne­vošli na územie Moábovo, lebo Ar­non bol hranicou Moábovou.


Verš v kontexte

17 Od­tiaľ poslal Iz­rael po­slov ku kráľovi Edoma a po­vedal mu: Do­voľ mi, prosím, žeby som prešiel cez tvoju zem: Ale kráľ Edoma nech­cel počuť. A po­slal i ku kráľovi Moábov­mu. Ale nech­cel ani ten. A tak zostal Iz­rael v Kádeši. 18 Po­tom išiel púšťou. A keď obišiel zem Edomovu i zem Moábovu, prišiel od východu sl­n­ca k zemi Moábovej a táborili za Ar­nonom a ne­vošli na územie Moábovo, lebo Ar­non bol hranicou Moábovou. 19 A Iz­rael po­slal po­slov k Síchonovi, kráľovi, Amoreja, ku kráľovi Chešbona, a Iz­rael mu riekol: Nech prej­deme, prosím, cez tvoju zem až na svoje mies­to!

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

18 Po­tom išiel púšťou. A keď obišiel zem Edomovu i zem Moábovu, prišiel od východu sl­n­ca k zemi Moábovej a táborili za Ar­nonom a ne­vošli na územie Moábovo, lebo Ar­non bol hranicou Moábovou.

Evanjelický

18 Po­tom putoval púšťou a obišiel Edóm a Moáb. Tak prišli do krajiny východ­ne od Moáb­ska a utáborili sa za Ar­nónom, ale ne­vs­túpili na moáb­ske územie, lebo Ar­nón je hranicou Moábu.

Ekumenický

18 Po­tom šiel púšťou a obišiel územie Edómčanov i Moábčanov. Tak prišli do kraja východ­ne od územia Moábčanov a utáborili sa za Ar­nónom, no ne­vs­túpili na moáb­ske územie, lebo Ar­nón je hranicou Moáb­ska.

Bible21

18 Po­tom se vy­da­li na ces­tu pouští. Vy­hnu­li se edom­ské i moáb­ské ze­mi, obeš­li moáb­s­kou zem z výcho­du a utá­boři­li se na druhé straně po­toka Arnon, aby ne­vstou­pi­li na moáb­ské území – Arnon to­tiž tvořil moáb­s­kou hranici.