EvanjelickýSudcov11,18

Sudcov 11:18

Po­tom putoval púšťou a obišiel Edóm a Moáb. Tak prišli do krajiny východ­ne od Moáb­ska a utáborili sa za Ar­nónom, ale ne­vs­túpili na moáb­ske územie, lebo Ar­nón je hranicou Moábu.


Verš v kontexte

17 Iz­rael po­slal po­slov k edóm­skemu kráľovi a od­kázal mu: Chcel by som prej­sť cez tvoju krajinu. Ale kráľ Edómu ho ne­vypočul. Aj k moáb­skemu kráľovi po­slal po­slov, ale ani ten ne­sú­hlasil. Pre­to Iz­rael zo­stal v Kádeši. 18 Po­tom putoval púšťou a obišiel Edóm a Moáb. Tak prišli do krajiny východ­ne od Moáb­ska a utáborili sa za Ar­nónom, ale ne­vs­túpili na moáb­ske územie, lebo Ar­nón je hranicou Moábu. 19 Tu Iz­rael po­slal po­slov amorej­skému kráľovi Síchónovi, kráľovi Chešbónu, a od­kázal mu: Chcel by som prej­sť tvojou krajinou až po moje mies­to.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

18 Po­tom išiel púšťou. A keď obišiel zem Edomovu i zem Moábovu, prišiel od východu sl­n­ca k zemi Moábovej a táborili za Ar­nonom a ne­vošli na územie Moábovo, lebo Ar­non bol hranicou Moábovou.

Evanjelický

18 Po­tom putoval púšťou a obišiel Edóm a Moáb. Tak prišli do krajiny východ­ne od Moáb­ska a utáborili sa za Ar­nónom, ale ne­vs­túpili na moáb­ske územie, lebo Ar­nón je hranicou Moábu.

Ekumenický

18 Po­tom šiel púšťou a obišiel územie Edómčanov i Moábčanov. Tak prišli do kraja východ­ne od územia Moábčanov a utáborili sa za Ar­nónom, no ne­vs­túpili na moáb­ske územie, lebo Ar­nón je hranicou Moáb­ska.

Bible21

18 Po­tom se vy­da­li na ces­tu pouští. Vy­hnu­li se edom­ské i moáb­ské ze­mi, obeš­li moáb­s­kou zem z výcho­du a utá­boři­li se na druhé straně po­toka Arnon, aby ne­vstou­pi­li na moáb­ské území – Arnon to­tiž tvořil moáb­s­kou hranici.