Bible21Skutky28,18

Skutky 28:18

Ti mě po výs­le­chu chtě­li pro­pustit s tím, že jsem ne­spá­chal nic, za co bych za­s­loužil smrt.


Verš v kontexte

17 Po třech dnech Pavel svo­lal místní ži­dov­ské před­sta­vené. Když se seš­li, ře­kl jim: „Bratři, ačko­li jsem se ni­jak ne­pro­vi­nil pro­ti naše­mu lidu ani pro­ti ot­cov­ským zvykům, byl jsem v Je­ruzalémě za­tčen a vy­dán Ří­manům. 18 Ti mě po výs­le­chu chtě­li pro­pustit s tím, že jsem ne­spá­chal nic, za co bych za­s­loužil smrt. 19 Ži­dé však byli pro­ti, a tak jsem byl nu­cen od­vo­lat se k císaři – ovšem ne pro­to, abych žaloval na svůj národ.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

18 ktorí, keď ma vy­šet­rili, chceli ma prepustiť, pre­tože nie je na mne nijakej viny, p­re ktorú by som bol hod­ný smrti.

Evanjelický

18 tí ma vy­šet­rili a chceli pre­pus­tiť, pre­tože niet na mne viny, pre ktorú by som si za­sluhoval sm­rť.

Ekumenický

18 ktorí ma na zá­klade vy­šet­rovania chceli pre­pus­tiť, lebo nenašli na mne nijakú vinu hod­nú smr­ti.

Bible21

18 Ti mě po výs­le­chu chtě­li pro­pustit s tím, že jsem ne­spá­chal nic, za co bych za­s­loužil smrt.

Bible21Skutky28,18

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček