Bible21Numeri4,26

Numeri 4:26

zástě­ny nádvoří, závěs pro vchod do brá­ny nádvoří, které je ko­lem Příbytku a ol­táře, je­jich lana a veškeré přís­lušen­ství k je­jich službě. A bu­dou ko­nat službu ve všem, co jim bylo uloženo.


Verš v kontexte

25 Bu­dou no­sit plach­ty a houně Příbytku, Stan setkávání, jeho pokrývku i pokrývku z odolných usní, která je na ní, dále závěs ke vcho­du do Stanu setkávání, 26 zástě­ny nádvoří, závěs pro vchod do brá­ny nádvoří, které je ko­lem Příbytku a ol­táře, je­jich lana a veškeré přís­lušen­ství k je­jich službě. A bu­dou ko­nat službu ve všem, co jim bylo uloženo. 27 Veškerá služ­ba Geršo­nových synů se bude dít pod­le roz­kazů Áro­na a jeho synů – to platí pro všech­na je­jich bře­me­na a pro všech­nu je­jich službu. Všech­na je­jich bře­me­na svěří­te do je­jich opa­t­rování.

späť na Numeri, 4

Príbuzné preklady Roháček

26 a kober­ce dvora a zác­lonu dverí brány dvora, ktorý je pri príbyt­ku a pri ol­tári do­okola, a ich po­v­razy a všet­ko náradie ich služby a všet­ko, čo je spravené pre ne, a budú slúžiť.

Evanjelický

26 kober­cové závesy na ná­dvorie, zác­lonu na bránu do ná­dvoria, ktoré je pri príbyt­ku a do­okola pri ol­tári, prís­lušné po­v­razy a všet­ko za­riadenie na práce s nimi; nech konajú všet­ko, čo s nimi majú robiť.

Ekumenický

26 plach­ty ná­dvoria, záves pri vchode do ná­dvoria okolo príbyt­ku a ol­tára, jeho po­v­razy a všet­ko náradie po­treb­né na prácu. Vy­konajú všet­ko, čo bude treba urobiť.

Bible21

26 zástě­ny nádvoří, závěs pro vchod do brá­ny nádvoří, které je ko­lem Příbytku a ol­táře, je­jich lana a veškeré přís­lušen­ství k je­jich službě. A bu­dou ko­nat službu ve všem, co jim bylo uloženo.

Bible21Numeri4,26

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček