Bible21Matouš3,3

Matouš 3:3

To je ten, o kterém mlu­vil pro­rok Iza­iáš, když říkal: „Hlas vo­lajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!“


Verš v kontexte

2 „Čiň­te pokání! Ne­bes­ké králov­ství je blízko!“ 3 To je ten, o kterém mlu­vil pro­rok Iza­iáš, když říkal: „Hlas vo­lajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!“ 4 Ten Jan nosil oděv z vel­bloudí srsti, ko­lem boků měl kožený pás a jeho pokr­mem byly ko­bylky a les­ní med.

späť na Matouš, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo toto je ten predpovedaný skr­ze proroka Izai­áša, ktorý po­vedal: Hlas volajúceho na púšti: Pri­hotov­te ces­tu Pánovu, čiňte priame jeho chod­níky!

Evanjelický

3 Toto je totiž ten, o ktorom po­vedal prorok Izai­áš: Hlas volajúceho na púšti: Pri­pravuj­te Pánovi ces­tu, vy­rov­návaj­te Mu chod­níky.

Ekumenický

3 Je to ten, o ktorom bolo po­vedané ús­tami proroka Izai­áša: Hlas volajúceho na púšti: Pri­prav­te ces­tu Pánovi, vy­rov­návaj­te mu chod­níky.

Bible21

3 To je ten, o kterém mlu­vil pro­rok Iza­iáš, když říkal: „Hlas vo­lajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!“

Bible21Matouš3,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček