Bible21Lukáš2,28

Lukáš 2:28

vzal ho do náručí, dob­rořečil Bohu a ře­kl:


Verš v kontexte

27 Ve­den Du­chem tedy přišel do chrá­mu. Když ro­diče při­nes­li dítě Ježíše, aby s ním naloži­li pod­le zvyk­losti Záko­na, 28 vzal ho do náručí, dob­rořečil Bohu a ře­kl: 29 „Nyní, Hos­po­di­ne, pod­le svého slovapro­pouštíš svého služebníka v poko­ji.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

28 vzal ho na ramená a dob­rorečil Bohu a po­vedal:

Evanjelický

28 vzal Ho aj on na ramená, chválil Boha a po­vedal:

Ekumenický

28 aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami:

Bible21

28 vzal ho do náručí, dob­rořečil Bohu a ře­kl:

Bible21Lukáš2,28

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček