EvanjelickýLukáš2,28

Lukáš 2:28

Evanjelium podľa Lukáša

vzal Ho aj on na ramená, chválil Boha a po­vedal:


Verš v kontexte

27 Vedený Duchom prišiel teda do chrámu; a keď rodičia prinies­li dieťat­ko Ježiša, aby vy­konali (všet­ko) podľa obyčaje, pred­písanej zákonom, 28 vzal Ho aj on na ramená, chválil Boha a po­vedal: 29 Teraz pre­púšťaš, Pane, svoj­ho služob­níka podľa svoj­ho slova v po­koji,

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

28 vzal ho na ramená a dob­rorečil Bohu a po­vedal:

Evanjelický

28 vzal Ho aj on na ramená, chválil Boha a po­vedal:

Ekumenický

28 aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami:

Bible21

28 vzal ho do náručí, dob­rořečil Bohu a ře­kl: