Bible21Jozue23,7

Jozue 23:7

Roz­hodně se ne­směšuj­te s náro­dy, které tu s vá­mi ještě zůstávají. Jmé­na je­jich bo­hů ne­připo­mínej­te ani při nich ne­přísahej­te, ne­s­luž­te jim ani se jim ne­klaněj­te.


Verš v kontexte

6 Buď­te vel­mi silní, abys­te peč­livě do­držova­li vše, co je psáno v knize Mo­jžíšova záko­na. Ne­u­chyluj­te se od něj na­pravo ani nale­vo. 7 Roz­hodně se ne­směšuj­te s náro­dy, které tu s vá­mi ještě zůstávají. Jmé­na je­jich bo­hů ne­připo­mínej­te ani při nich ne­přísahej­te, ne­s­luž­te jim ani se jim ne­klaněj­te. 8 Přimkně­te se k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, jak jste to děla­li až dodnes.

späť na Jozue, 23

Príbuzné preklady Roháček

7 tak, aby ste ne­išli medzi tie pohan­ské národy, tie, ktoré po­zos­taly s vami, a ne­pripomínaj­te si mena ich bohov ani na nich neprisahajte ani im ne­slúžte ani sa im nek­laňaj­te.

Evanjelický

7 Ne­pomiešaj­te sa s týmito národ­mi, čo ešte zo­stali medzi vami, ani mená ich bohov ne­spomínaj­te, ne­prisahaj­te na nich, ne­slúžte im a nek­laňaj­te sa im,

Ekumenický

7 Ne­pomiešaj­te sa s národmi, ktoré ešte zo­stali medzi vami. Ani len ne­spomínaj­te mená ich bohov, ne­prisahaj­te na nich, ne­slúžte im ani sa im nek­laňaj­te.

Bible21

7 Roz­hodně se ne­směšuj­te s náro­dy, které tu s vá­mi ještě zůstávají. Jmé­na je­jich bo­hů ne­připo­mínej­te ani při nich ne­přísahej­te, ne­s­luž­te jim ani se jim ne­klaněj­te.

Bible21Jozue23,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček