EkumenickýJózua23,7

Józua 23:7

Ne­pomiešaj­te sa s národmi, ktoré ešte zo­stali medzi vami. Ani len ne­spomínaj­te mená ich bohov, ne­prisahaj­te na nich, ne­slúžte im ani sa im nek­laňaj­te.


Verš v kontexte

6 Buďte zmužilí, ver­ne za­chovávaj­te a plňte všet­ko, čo je na­písané v knihe Mojžišov­ho zákona; ne­od­chyľuj­te sa od neho ani na­pravo, ani naľavo. 7 Ne­pomiešaj­te sa s národmi, ktoré ešte zo­stali medzi vami. Ani len ne­spomínaj­te mená ich bohov, ne­prisahaj­te na nich, ne­slúžte im ani sa im nek­laňaj­te. 8 Pri­držiavaj­te sa však Hos­podina, svoj­ho Boha, ako ste to robili až do­dnes,

späť na Józua, 23

Príbuzné preklady Roháček

7 tak, aby ste ne­išli medzi tie pohan­ské národy, tie, ktoré po­zos­taly s vami, a ne­pripomínaj­te si mena ich bohov ani na nich neprisahajte ani im ne­slúžte ani sa im nek­laňaj­te.

Evanjelický

7 Ne­pomiešaj­te sa s týmito národ­mi, čo ešte zo­stali medzi vami, ani mená ich bohov ne­spomínaj­te, ne­prisahaj­te na nich, ne­slúžte im a nek­laňaj­te sa im,

Ekumenický

7 Ne­pomiešaj­te sa s národmi, ktoré ešte zo­stali medzi vami. Ani len ne­spomínaj­te mená ich bohov, ne­prisahaj­te na nich, ne­slúžte im ani sa im nek­laňaj­te.

Bible21

7 Roz­hodně se ne­směšuj­te s náro­dy, které tu s vá­mi ještě zůstávají. Jmé­na je­jich bo­hů ne­připo­mínej­te ani při nich ne­přísahej­te, ne­s­luž­te jim ani se jim ne­klaněj­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček