Bible21Joel2,14

Joel 2:14

Kdo ví? Tře­ba se roz­mys­lí, po­hnut lítostí, a požeh­nání nám zanechá, aby zas byly moučné obě­ti a ú­lit­bypro Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha.


Verš v kontexte

13 Roz­trh­ně­te svá srdce, a ne pláště své, k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, vrať­te se; je pře­ce mi­lostivý a soucitný, nesmírně trpě­livý, vel­mi las­kavýa který od zla upouští. 14 Kdo ví? Tře­ba se roz­mys­lí, po­hnut lítostí, a požeh­nání nám zanechá, aby zas byly moučné obě­ti a ú­lit­bypro Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha. 15 Ať na Si­o­nu trou­bí polnice, vyhlaste půst, všechny svo­lej­te!

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 Kto vie? Možno, že sa ob­ráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požeh­nanie, obil­ný dar obet­ný a liatu obeť Hos­podinovi, vášmu Bohu.

Evanjelický

14 Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požeh­nanie, takže bude po­kr­mová obeť a úliat­ba pre Hos­podina, vášho Boha.

Ekumenický

14 Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požeh­nanie, takže bude po­kr­mová i nápojová obeta pre Hos­podina, vášho Boha.

Bible21

14 Kdo ví? Tře­ba se roz­mys­lí, po­hnut lítostí, a požeh­nání nám zanechá, aby zas byly moučné obě­ti a ú­lit­bypro Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha.

Bible21Joel2,14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček