Bible21Genesis15,11

Genesis 15:11

K mrt­vým tělům se snáše­li drav­ci, ale Abram je od­háněl.


Verš v kontexte

10 Abram mu všech­na ta zvířa­ta při­ne­sl, rozťal je na­půl a po­ložil jednu část pro­ti druhé; ptáky však ne­roz­tínal. 11 K mrt­vým tělům se snáše­li drav­ci, ale Abram je od­háněl. 12 Když pak slun­ce za­čalo za­pa­dat, přišel na Abra­ma hlu­boký spánek. Náhle jej sevře­la hlu­boká, děsivá tma.

späť na Genesis, 15

Príbuzné preklady Roháček

11 Tu sa spus­tili draví vtáci na mŕt­voly, a Ab­ram ich od­háňal.

Evanjelický

11 Draví vtáci sa zlietali na mŕt­ve telá, ale Ab­rám ich od­háňal.

Ekumenický

11 Dravé vtáky zlietali na mŕt­ve telá a Ab­rám ich od­háňal.

Bible21

11 K mrt­vým tělům se snáše­li drav­ci, ale Abram je od­háněl.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček