Ekumenický1. Mojžišova15,11

1. Mojžišova 15:11

Genesis

Dravé vtáky zlietali na mŕt­ve telá a Ab­rám ich od­háňal.


Verš v kontexte

10 Keď to všet­ko priniesol, roz­polil to a jed­nu polo­vicu položil na­proti druhej, ale vtáky neroz­polil. 11 Dravé vtáky zlietali na mŕt­ve telá a Ab­rám ich od­háňal. 12 Keď za­pad­lo sln­ko, Ab­rám tvrdo za­spal, zo­vrela ho tieseň hrozivej tem­noty.

späť na 1. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

11 Tu sa spus­tili draví vtáci na mŕt­voly, a Ab­ram ich od­háňal.

Evanjelický

11 Draví vtáci sa zlietali na mŕt­ve telá, ale Ab­rám ich od­háňal.

Ekumenický

11 Dravé vtáky zlietali na mŕt­ve telá a Ab­rám ich od­háňal.

Bible21

11 K mrt­vým tělům se snáše­li drav­ci, ale Abram je od­háněl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček