Evanjelický1. Mojžišova15,11

1. Mojžišova 15:11

Genesis

Draví vtáci sa zlietali na mŕt­ve telá, ale Ab­rám ich od­háňal.


Verš v kontexte

10 Keď to všet­ko doniesol, poroz­tínal ich na polo­vice a jed­nu polo­vicu položil oproti druhej, ale vtákov neroz­tínal. 11 Draví vtáci sa zlietali na mŕt­ve telá, ale Ab­rám ich od­háňal. 12 Pri západe sln­ka padol na Ab­ráma tvr­dý spánok a pre­pad­la ho úz­kosť z veľkej tem­noty.

späť na 1. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

11 Tu sa spus­tili draví vtáci na mŕt­voly, a Ab­ram ich od­háňal.

Evanjelický

11 Draví vtáci sa zlietali na mŕt­ve telá, ale Ab­rám ich od­háňal.

Ekumenický

11 Dravé vtáky zlietali na mŕt­ve telá a Ab­rám ich od­háňal.

Bible21

11 K mrt­vým tělům se snáše­li drav­ci, ale Abram je od­háněl.