Bible21Ezechiel8,7

Ezechiel 8:7

Přive­dl mě ke vcho­du do nádvoří. A hle – spatřil jsem dí­ru ve zdi.


Verš v kontexte

6 „Synu člověčí,“ ře­kl mi, „vi­díš, co pá­chají? Ty hroz­né ohavnosti, které zde dům Iz­rae­le pro­vádí, takže mě vy­hání z mé sva­tyně? Uvi­díš ale ještě horší ohavnosti.“ 7 Přive­dl mě ke vcho­du do nádvoří. A hle – spatřil jsem dí­ru ve zdi. 8 „Synu člověčí,“ ře­kl mi, „pro­kopej tu zeď.“ Za­čal jsem tedy pro­kopávat zeď a hle – ob­jevil se průchod.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

7 Na to ma do­viedol ku vchodu do dvora, a videl som a hľa akási diera bola v stene.

Evanjelický

7 Do­viedol ma ku vchodu do ná­dvoria a uvidel som dieru v múre.

Ekumenický

7 Keď ma do­viedol ku vchodu do ná­dvoria, uvidel som dieru v múre.

Bible21

7 Přive­dl mě ke vcho­du do nádvoří. A hle – spatřil jsem dí­ru ve zdi.

Bible21Ezechiel8,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček