EvanjelickýEzechiel8,7

Ezechiel 8:7

Do­viedol ma ku vchodu do ná­dvoria a uvidel som dieru v múre.


Verš v kontexte

6 Riekol mi: Človeče, či vidíš, čo robia? Veľké ohav­nos­ti, ktoré tu páše dom Iz­raela, ma za­háňajú z mojej svätyne. Avšak ešte väčšie ohav­nos­ti uvidíš. 7 Do­viedol ma ku vchodu do ná­dvoria a uvidel som dieru v múre. 8 I riekol mi: Človeče, preraz ten múr! Keď som prerazil múr, hľa, bol tam vchod.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

7 Na to ma do­viedol ku vchodu do dvora, a videl som a hľa akási diera bola v stene.

Evanjelický

7 Do­viedol ma ku vchodu do ná­dvoria a uvidel som dieru v múre.

Ekumenický

7 Keď ma do­viedol ku vchodu do ná­dvoria, uvidel som dieru v múre.

Bible21

7 Přive­dl mě ke vcho­du do nádvoří. A hle – spatřil jsem dí­ru ve zdi.