Bible21Ezdráš4,20

Ezdráš 4:20

V Je­ruzalémě rovněž síd­li­li mo­cní králové, kteří panova­li po ce­lém kra­ji za Eufra­tem a vy­bíra­li dávky, daně i po­platky.


Verš v kontexte

19 Na můj příkaz bylo zkou­máno a zjištěno, že do­tyčné město je od sta­rodáv­na pro­ti králům od­bojné a že v něm vzni­kají po­vstání a vzpou­ry. 20 V Je­ruzalémě rovněž síd­li­li mo­cní králové, kteří panova­li po ce­lém kra­ji za Eufra­tem a vy­bíra­li dávky, daně i po­platky. 21 Pro­to vy­dej­te po­kyn k za­sta­vení výstav­by měs­ta, dokud ne­roz­hodnu ji­nak.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

20 a že mocní kráľovia bývali pán­mi nad Jeruzalemom a panovali nad všet­kým, čo je za riekou a dávala sa im daň, po­platok a clo.

Evanjelický

20 Moc­ní králi vlád­li nad Jeruzalemom, ov­ládali celé Záriečie a od­vádzali sa im dane, dáv­ky a po­plat­ky.

Ekumenický

20 a že v Jeruzaleme bývali moc­ní králi a panovali nad všet­kými územiami, čo sú za Riekou, a platila sa im daň, po­platok a clo.

Bible21

20 V Je­ruzalémě rovněž síd­li­li mo­cní králové, kteří panova­li po ce­lém kra­ji za Eufra­tem a vy­bíra­li dávky, daně i po­platky.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček