EkumenickýEzdráš4,20

Ezdráš 4:20

a že v Jeruzaleme bývali moc­ní králi a panovali nad všet­kými územiami, čo sú za Riekou, a platila sa im daň, po­platok a clo.


Verš v kontexte

19 Na môj roz­kaz hľadali a našli, že sa toto mes­to od­pradáv­na vzpieralo proti kráľom a že v ňom do­chádzalo k odbojom a vzburám 20 a že v Jeruzaleme bývali moc­ní králi a panovali nad všet­kými územiami, čo sú za Riekou, a platila sa im daň, po­platok a clo. 21 Pre­to teraz vy­daj­te roz­kaz, aby sa za­bránilo tým mužom stavať toto mes­to, kým ne­vydám iný roz­kaz.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

20 a že mocní kráľovia bývali pán­mi nad Jeruzalemom a panovali nad všet­kým, čo je za riekou a dávala sa im daň, po­platok a clo.

Evanjelický

20 Moc­ní králi vlád­li nad Jeruzalemom, ov­ládali celé Záriečie a od­vádzali sa im dane, dáv­ky a po­plat­ky.

Ekumenický

20 a že v Jeruzaleme bývali moc­ní králi a panovali nad všet­kými územiami, čo sú za Riekou, a platila sa im daň, po­platok a clo.

Bible21

20 V Je­ruzalémě rovněž síd­li­li mo­cní králové, kteří panova­li po ce­lém kra­ji za Eufra­tem a vy­bíra­li dávky, daně i po­platky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček