Bible21Exodus33,4

Exodus 33:4

A když lid us­lyšel tu zlou zprávu, truch­li­li a nikdo na sebe ne­vzal žádnou oz­do­bu.


Verš v kontexte

3 Půjdeš do země oplývající mlékem a me­dem, avšak já s te­bou ne­půjdu, abych tě cestou ne­vy­hla­dil, ne­boť jste tvrdošíjný lid.“ 4 A když lid us­lyšel tu zlou zprávu, truch­li­li a nikdo na sebe ne­vzal žádnou oz­do­bu. 5 Hos­po­din to­tiž Mo­jžíšovi ře­kl: „Vyřiď synům Iz­rae­le: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vá­mi šel je­di­nou chví­li, mu­sel bych vás vy­hla­dit. Nyní se zbav­te oz­dob, po­tom se roz­hodnu, co s vá­mi učiním.“

späť na Exodus, 33

Príbuzné preklady Roháček

4 Keď počul ľud túto zlú zp­rávu, smútili, a ni­kto ne­vzal na seba svojej okrasy.

Evanjelický

4 Keď ľud počul tieto tvr­dé slová, začal smútiť a ni­kto ne­vzal na seba svoje šper­ky.

Ekumenický

4 Keď ľud počul túto zlovest­nú reč, zo­smut­nel a ni­kto si na seba ne­vzal nijakú oz­dobu.

Bible21

4 A když lid us­lyšel tu zlou zprávu, truch­li­li a nikdo na sebe ne­vzal žádnou oz­do­bu.

Bible21Exodus33,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček