Ekumenický2. Mojžišova33,4

2. Mojžišova 33:4

Exodus

Keď ľud počul túto zlovest­nú reč, zo­smut­nel a ni­kto si na seba ne­vzal nijakú oz­dobu.


Verš v kontexte

3 Prídeš do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ja však ne­pôj­dem s vami, lebo ste tvrdo­šij­ný ľud. Inak by som vás musel ces­tou vy­hubiť. 4 Keď ľud počul túto zlovest­nú reč, zo­smut­nel a ni­kto si na seba ne­vzal nijakú oz­dobu. 5 Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Po­vedz Iz­raelitom: Ste tvrdo­šij­ný ľud! Keby som čo len chvíľu šiel s vami, musel by som vás vy­hubiť. Teraz však od­ložte zo seba svoje oz­doby, nech viem, ako s vami naložím.

späť na 2. Mojžišova, 33

Príbuzné preklady Roháček

4 Keď počul ľud túto zlú zp­rávu, smútili, a ni­kto ne­vzal na seba svojej okrasy.

Evanjelický

4 Keď ľud počul tieto tvr­dé slová, začal smútiť a ni­kto ne­vzal na seba svoje šper­ky.

Ekumenický

4 Keď ľud počul túto zlovest­nú reč, zo­smut­nel a ni­kto si na seba ne­vzal nijakú oz­dobu.

Bible21

4 A když lid us­lyšel tu zlou zprávu, truch­li­li a nikdo na sebe ne­vzal žádnou oz­do­bu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček