Evanjelický2. Mojžišova33,4

2. Mojžišova 33:4

Exodus

Keď ľud počul tieto tvr­dé slová, začal smútiť a ni­kto ne­vzal na seba svoje šper­ky.


Verš v kontexte

3 Choď do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ja však ne­pôj­dem s tebou, aby som ťa ces­tou ne­zničil, keďže si tvrdo­hlavým ľudom. 4 Keď ľud počul tieto tvr­dé slová, začal smútiť a ni­kto ne­vzal na seba svoje šper­ky. 5 Hos­podin však riekol Mojžišovi: Po­vedz Iz­rael­com: Ste ľudom tvrdo­hlavým; keby som len na okamih šiel s tebou, musel by som ťa zničiť; teraz však zlož svoje šper­ky zo seba a uvidím, ako s tebou naložím.

späť na 2. Mojžišova, 33

Príbuzné preklady Roháček

4 Keď počul ľud túto zlú zp­rávu, smútili, a ni­kto ne­vzal na seba svojej okrasy.

Evanjelický

4 Keď ľud počul tieto tvr­dé slová, začal smútiť a ni­kto ne­vzal na seba svoje šper­ky.

Ekumenický

4 Keď ľud počul túto zlovest­nú reč, zo­smut­nel a ni­kto si na seba ne­vzal nijakú oz­dobu.

Bible21

4 A když lid us­lyšel tu zlou zprávu, truch­li­li a nikdo na sebe ne­vzal žádnou oz­do­bu.