Bible21Exodus33,5

Exodus 33:5

Hos­po­din to­tiž Mo­jžíšovi ře­kl: „Vyřiď synům Iz­rae­le: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vá­mi šel je­di­nou chví­li, mu­sel bych vás vy­hla­dit. Nyní se zbav­te oz­dob, po­tom se roz­hodnu, co s vá­mi učiním.“


Verš v kontexte

4 A když lid us­lyšel tu zlou zprávu, truch­li­li a nikdo na sebe ne­vzal žádnou oz­do­bu. 5 Hos­po­din to­tiž Mo­jžíšovi ře­kl: „Vyřiď synům Iz­rae­le: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vá­mi šel je­di­nou chví­li, mu­sel bych vás vy­hla­dit. Nyní se zbav­te oz­dob, po­tom se roz­hodnu, co s vá­mi učiním.“ 6 Od hory Oréb šli tedy synové Iz­rae­le bez oz­dob.

späť na Exodus, 33

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo Hos­podin riekol Mojžišovi: Po­vedz synom Iz­raelovým: Vy s­te ľud tvr­dej šije. Keď len na chvíľu vy­j­dem hore do tvoj­ho stredu, za­hladím ťa. A tak teraz slož svoju okrasu so seba, a potom zviem, čo ti mám urobiť.

Evanjelický

5 Hos­podin však riekol Mojžišovi: Po­vedz Iz­rael­com: Ste ľudom tvrdo­hlavým; keby som len na okamih šiel s tebou, musel by som ťa zničiť; teraz však zlož svoje šper­ky zo seba a uvidím, ako s tebou naložím.

Ekumenický

5 Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Po­vedz Iz­raelitom: Ste tvrdo­šij­ný ľud! Keby som čo len chvíľu šiel s vami, musel by som vás vy­hubiť. Teraz však od­ložte zo seba svoje oz­doby, nech viem, ako s vami naložím.

Bible21

5 Hos­po­din to­tiž Mo­jžíšovi ře­kl: „Vyřiď synům Iz­rae­le: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vá­mi šel je­di­nou chví­li, mu­sel bych vás vy­hla­dit. Nyní se zbav­te oz­dob, po­tom se roz­hodnu, co s vá­mi učiním.“

Bible21Exodus33,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček