Roháček2. Mojžišova33,4

2. Mojžišova 33:4

Exodus

Keď počul ľud túto zlú zp­rávu, smútili, a ni­kto ne­vzal na seba svojej okrasy.


Verš v kontexte

3 do zeme, ktorá tečie mliekom a medom, lebo sám nepojdem hore v tvojom strede, pre­tože si ľud tvr­dej šije, aby som ťa neza­hladil na ces­te. 4 Keď počul ľud túto zlú zp­rávu, smútili, a ni­kto ne­vzal na seba svojej okrasy. 5 Lebo Hos­podin riekol Mojžišovi: Po­vedz synom Iz­raelovým: Vy s­te ľud tvr­dej šije. Keď len na chvíľu vy­j­dem hore do tvoj­ho stredu, za­hladím ťa. A tak teraz slož svoju okrasu so seba, a potom zviem, čo ti mám urobiť.

späť na 2. Mojžišova, 33

Príbuzné preklady Roháček

4 Keď počul ľud túto zlú zp­rávu, smútili, a ni­kto ne­vzal na seba svojej okrasy.

Evanjelický

4 Keď ľud počul tieto tvr­dé slová, začal smútiť a ni­kto ne­vzal na seba svoje šper­ky.

Ekumenický

4 Keď ľud počul túto zlovest­nú reč, zo­smut­nel a ni­kto si na seba ne­vzal nijakú oz­dobu.

Bible21

4 A když lid us­lyšel tu zlou zprávu, truch­li­li a nikdo na sebe ne­vzal žádnou oz­do­bu.