Bible21Deuteronomium7,18

Deuteronomium 7:18

Ne­boj se jich! Jen si vzpo­meň, jak Hos­po­din, tvůj Bůh, naložil s fa­rao­nem a s ce­lým Egyp­tem!


Verš v kontexte

17 Možná si v srd­ci řekneš: „Tyto náro­dy jsou početnější než já – jak je budu moci vyhnat?“ 18 Ne­boj se jich! Jen si vzpo­meň, jak Hos­po­din, tvůj Bůh, naložil s fa­rao­nem a s ce­lým Egyp­tem! 19 Vzpo­meň si na ve­liké zkoušky, které jsi vi­děl na vlastní oči, na zna­mení a divy, na mo­cnou ruku a vztaženou paži, jíž tě Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­ve­dl. Tak­to Hos­po­din, tvůj Bůh, naloží se vše­mi náro­dy, jichž se obáváš.

späť na Deuteronomium, 7

Príbuzné preklady Roháček

18 Nebudeš sa ich báť, ale dozaista budeš pamätať na to, čo učinil Hos­podin, tvoj Bôh, fara­onovi, a všet­kým Egypťanom.

Evanjelický

18 neboj sa ich! Dob­re pamätaj na to, čo urobil Hos­podin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyp­tu,

Ekumenický

18 Neboj sa ich! Len sa dob­re roz­pamätaj na to, čo urobil Hos­podin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyp­tu,

Bible21

18 Ne­boj se jich! Jen si vzpo­meň, jak Hos­po­din, tvůj Bůh, naložil s fa­rao­nem a s ce­lým Egyp­tem!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček