Roháček5. Mojžišova7,18

5. Mojžišova 7:18

Deuteronomium

Nebudeš sa ich báť, ale dozaista budeš pamätať na to, čo učinil Hos­podin, tvoj Bôh, fara­onovi, a všet­kým Egypťanom.


Verš v kontexte

17 Keby si po­vedal vo svojom srd­ci: Tieto národy sú čo do počtu väčšie, ako som ja, ako ich budem môcť vy­hnať? 18 Nebudeš sa ich báť, ale dozaista budeš pamätať na to, čo učinil Hos­podin, tvoj Bôh, fara­onovi, a všet­kým Egypťanom. 19 na tie veliké zkúšky, ktoré videly tvoje oči, tie znamenia a tie zá­zraky a tú presilnú ruku a to vy­streté rameno, ktorým ťa vy­viedol Hos­podin, tvoj Bôh. Tak učiní Hos­podin, tvoj Bôh, všet­kým národom, ktorých by si sa ty bál.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

18 Nebudeš sa ich báť, ale dozaista budeš pamätať na to, čo učinil Hos­podin, tvoj Bôh, fara­onovi, a všet­kým Egypťanom.

Evanjelický

18 neboj sa ich! Dob­re pamätaj na to, čo urobil Hos­podin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyp­tu,

Ekumenický

18 Neboj sa ich! Len sa dob­re roz­pamätaj na to, čo urobil Hos­podin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyp­tu,

Bible21

18 Ne­boj se jich! Jen si vzpo­meň, jak Hos­po­din, tvůj Bůh, naložil s fa­rao­nem a s ce­lým Egyp­tem!