Evanjelický5. Mojžišova7,18

5. Mojžišova 7:18

Deuteronomium

neboj sa ich! Dob­re pamätaj na to, čo urobil Hos­podin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyp­tu,


Verš v kontexte

17 Ak si po­mys­líš vo svojom srd­ci: Tieto národy sú počet­nejšie ako ja; ako by som ich mohol vy­hnať? 18 neboj sa ich! Dob­re pamätaj na to, čo urobil Hos­podin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyp­tu, 19 a na veľké skúšky, ktoré si videl na vlast­né oči, na znamenia a zá­zraky, na sil­nú ruku a vy­streté rameno, ktorými ťa vy­viedol Hos­podin, tvoj Boh. Tak urobí Hos­podin, tvoj Boh, všet­kým národom, ktorých sa bojíš.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

18 Nebudeš sa ich báť, ale dozaista budeš pamätať na to, čo učinil Hos­podin, tvoj Bôh, fara­onovi, a všet­kým Egypťanom.

Evanjelický

18 neboj sa ich! Dob­re pamätaj na to, čo urobil Hos­podin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyp­tu,

Ekumenický

18 Neboj sa ich! Len sa dob­re roz­pamätaj na to, čo urobil Hos­podin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyp­tu,

Bible21

18 Ne­boj se jich! Jen si vzpo­meň, jak Hos­po­din, tvůj Bůh, naložil s fa­rao­nem a s ce­lým Egyp­tem!