Bible21Deuteronomium7,17

Deuteronomium 7:17

Možná si v srd­ci řekneš: „Tyto náro­dy jsou početnější než já – jak je budu moci vyhnat?“


Verš v kontexte

16 Po­hl­tíš všech­ny náro­dy, které ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává. Ne­bu­deš na ně hledět s účastí – tak by ses octl v pasti a na­ko­nec sloužil je­jich bo­hům. 17 Možná si v srd­ci řekneš: „Tyto náro­dy jsou početnější než já – jak je budu moci vyhnat?“ 18 Ne­boj se jich! Jen si vzpo­meň, jak Hos­po­din, tvůj Bůh, naložil s fa­rao­nem a s ce­lým Egyp­tem!

späť na Deuteronomium, 7

Príbuzné preklady Roháček

17 Keby si po­vedal vo svojom srd­ci: Tieto národy sú čo do počtu väčšie, ako som ja, ako ich budem môcť vy­hnať?

Evanjelický

17 Ak si po­mys­líš vo svojom srd­ci: Tieto národy sú počet­nejšie ako ja; ako by som ich mohol vy­hnať?

Ekumenický

17 Možno si po­mys­líš: Tieto národy sú počet­nejšie než ja, ako by som ich mohol vy­hnať?

Bible21

17 Možná si v srd­ci řekneš: „Tyto náro­dy jsou početnější než já – jak je budu moci vyhnat?“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček