Bible21Deuteronomium7,19

Deuteronomium 7:19

Vzpo­meň si na ve­liké zkoušky, které jsi vi­děl na vlastní oči, na zna­mení a divy, na mo­cnou ruku a vztaženou paži, jíž tě Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­ve­dl. Tak­to Hos­po­din, tvůj Bůh, naloží se vše­mi náro­dy, jichž se obáváš.


Verš v kontexte

18 Ne­boj se jich! Jen si vzpo­meň, jak Hos­po­din, tvůj Bůh, naložil s fa­rao­nem a s ce­lým Egyp­tem! 19 Vzpo­meň si na ve­liké zkoušky, které jsi vi­děl na vlastní oči, na zna­mení a divy, na mo­cnou ruku a vztaženou paži, jíž tě Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­ve­dl. Tak­to Hos­po­din, tvůj Bůh, naloží se vše­mi náro­dy, jichž se obáváš. 20 Hos­po­din, tvůj Bůh, na ně pošle i sršně, dokud ne­za­hyne i po­slední z těch, kdo se před te­bou skry­li.

späť na Deuteronomium, 7

Príbuzné preklady Roháček

19 na tie veliké zkúšky, ktoré videly tvoje oči, tie znamenia a tie zá­zraky a tú presilnú ruku a to vy­streté rameno, ktorým ťa vy­viedol Hos­podin, tvoj Bôh. Tak učiní Hos­podin, tvoj Bôh, všet­kým národom, ktorých by si sa ty bál.

Evanjelický

19 a na veľké skúšky, ktoré si videl na vlast­né oči, na znamenia a zá­zraky, na sil­nú ruku a vy­streté rameno, ktorými ťa vy­viedol Hos­podin, tvoj Boh. Tak urobí Hos­podin, tvoj Boh, všet­kým národom, ktorých sa bojíš.

Ekumenický

19 na veľké skúšky, ktoré si videl na vlast­né oči, na znamenia a divy, na moc­nú ruku a vy­streté rameno, ktorými ťa viedol Hos­podin, tvoj Boh. Tak urobí Hos­podin, tvoj Boh, všet­kým národom, ktorých sa obávaš.

Bible21

19 Vzpo­meň si na ve­liké zkoušky, které jsi vi­děl na vlastní oči, na zna­mení a divy, na mo­cnou ruku a vztaženou paži, jíž tě Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­ve­dl. Tak­to Hos­po­din, tvůj Bůh, naloží se vše­mi náro­dy, jichž se obáváš.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček