Bible21Deuteronomium23,25

Deuteronomium 23:25

Půjdeš-li vi­nicí svého bližního, můžeš jíst hroz­ny pod­le chu­ti až do sytosti, ale ne­smíš je sbírat do nádo­by.


Verš v kontexte

24 Co vy­šlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastní­mi ús­ty dob­rovolně slí­bil Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, to vy­ko­nej. 25 Půjdeš-li vi­nicí svého bližního, můžeš jíst hroz­ny pod­le chu­ti až do sytosti, ale ne­smíš je sbírat do nádo­by. 26 Půjdeš-li obi­lím svého bližního, můžeš tr­hat kla­sy, ale ne­smíš na obi­lí svého bližního vztáhnout srp.

späť na Deuteronomium, 23

Príbuzné preklady Roháček

25 Keď voj­deš do stojaceho obilia svoj­ho blížneho, keď budeš chcieť, na­tr­háš si klasov svojou rukou, ale sa nezaženieš na obilie svoj­ho blížneho kosákom.

Evanjelický

25 Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, smieš sa najesť hroz­na do sýtos­ti, koľko sa ti za­chce; avšak do svojej nádoby ne­smieš nič položiť.

Ekumenický

25 Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, smieš sa najesť hroz­na do sýtos­ti, koľko sa ti za­chce, ale ne­smieš nič vziať do nádoby.

Bible21

25 Půjdeš-li vi­nicí svého bližního, můžeš jíst hroz­ny pod­le chu­ti až do sytosti, ale ne­smíš je sbírat do nádo­by.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček