Evanjelický5. Mojžišova23,25

5. Mojžišova 23:25

Deuteronomium

Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, smieš sa najesť hroz­na do sýtos­ti, koľko sa ti za­chce; avšak do svojej nádoby ne­smieš nič položiť.


Verš v kontexte

24 Avšak usilov­ne za­chovávaj, čo vy­šlo z tvojich úst, a splň, čo si sľúbil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ako dob­rovoľnú obeť, ako si to vy­riekol vlast­nými ús­tami. 25 Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, smieš sa najesť hroz­na do sýtos­ti, koľko sa ti za­chce; avšak do svojej nádoby ne­smieš nič položiť. 26 Keď voj­deš do obilia svoj­ho blížneho, smieš si na­tr­hať klasy rukou, avšak kosákom ne­smieš za­kosiť do obilia svoj­ho blížneho.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

25 Keď voj­deš do stojaceho obilia svoj­ho blížneho, keď budeš chcieť, na­tr­háš si klasov svojou rukou, ale sa nezaženieš na obilie svoj­ho blížneho kosákom.

Evanjelický

25 Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, smieš sa najesť hroz­na do sýtos­ti, koľko sa ti za­chce; avšak do svojej nádoby ne­smieš nič položiť.

Ekumenický

25 Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, smieš sa najesť hroz­na do sýtos­ti, koľko sa ti za­chce, ale ne­smieš nič vziať do nádoby.

Bible21

25 Půjdeš-li vi­nicí svého bližního, můžeš jíst hroz­ny pod­le chu­ti až do sytosti, ale ne­smíš je sbírat do nádo­by.