Ekumenický5. Mojžišova23,25

5. Mojžišova 23:25

Deuteronomium

Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, smieš sa najesť hroz­na do sýtos­ti, koľko sa ti za­chce, ale ne­smieš nič vziať do nádoby.


Verš v kontexte

24 Čo vy­šlo z tvojich úst, do­drž a splň sľub, čo si dob­rovoľne dal Hos­podinovi, svoj­mu Bohu — sľub, ktorý si vy­slovil svojimi ús­tami. 25 Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, smieš sa najesť hroz­na do sýtos­ti, koľko sa ti za­chce, ale ne­smieš nič vziať do nádoby. 26 Keď pôj­deš obil­ným poľom svoj­ho blížneho, smieš si rukou na­tr­hať klasy, ale kosákom ich zožínať ne­smieš.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

25 Keď voj­deš do stojaceho obilia svoj­ho blížneho, keď budeš chcieť, na­tr­háš si klasov svojou rukou, ale sa nezaženieš na obilie svoj­ho blížneho kosákom.

Evanjelický

25 Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, smieš sa najesť hroz­na do sýtos­ti, koľko sa ti za­chce; avšak do svojej nádoby ne­smieš nič položiť.

Ekumenický

25 Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, smieš sa najesť hroz­na do sýtos­ti, koľko sa ti za­chce, ale ne­smieš nič vziať do nádoby.

Bible21

25 Půjdeš-li vi­nicí svého bližního, můžeš jíst hroz­ny pod­le chu­ti až do sytosti, ale ne­smíš je sbírat do nádo­by.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček