Roháček5. Mojžišova23,25

5. Mojžišova 23:25

Deuteronomium

Keď voj­deš do stojaceho obilia svoj­ho blížneho, keď budeš chcieť, na­tr­háš si klasov svojou rukou, ale sa nezaženieš na obilie svoj­ho blížneho kosákom.


Verš v kontexte

23 No, to, čo vy­šlo z tvojich rtov, budeš os­tríhať, a učiníš tak, ako si sľúbil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, dob­rovoľne to, čo si vravel svojimi ús­tami. 24 Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, naješ sa hroz­na, koľko sa ti bude ľúbiť, do sýtos­ti, ale nedáš do svojej nádoby. 25 Keď voj­deš do stojaceho obilia svoj­ho blížneho, keď budeš chcieť, na­tr­háš si klasov svojou rukou, ale sa nezaženieš na obilie svoj­ho blížneho kosákom.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

25 Keď voj­deš do stojaceho obilia svoj­ho blížneho, keď budeš chcieť, na­tr­háš si klasov svojou rukou, ale sa nezaženieš na obilie svoj­ho blížneho kosákom.

Evanjelický

25 Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, smieš sa najesť hroz­na do sýtos­ti, koľko sa ti za­chce; avšak do svojej nádoby ne­smieš nič položiť.

Ekumenický

25 Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, smieš sa najesť hroz­na do sýtos­ti, koľko sa ti za­chce, ale ne­smieš nič vziať do nádoby.

Bible21

25 Půjdeš-li vi­nicí svého bližního, můžeš jíst hroz­ny pod­le chu­ti až do sytosti, ale ne­smíš je sbírat do nádo­by.