Evanjelický5. Mojžišova12,9

5. Mojžišova 12:9

Deuteronomium

Lebo doteraz ste ešte nedošli do od­počinutia a k dedičnému vlast­níc­tvu, ktoré vám dáva Hos­podin, váš Boh.


Verš v kontexte

8 Nerob­te tak, ako my tu dnes robíme, každý, čo sa mu po­zdáva. 9 Lebo doteraz ste ešte nedošli do od­počinutia a k dedičnému vlast­níc­tvu, ktoré vám dáva Hos­podin, váš Boh. 10 Keď však pre­kročíte Jor­dán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dá Hos­podin, váš Boh, do vlast­níc­tva, a keď vám za­bez­pečí po­koj od všet­kých okolitých ne­priateľov, a budete bez­pečne bývať:

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo doteraz ste ešte ne­prišli k od­počinutiu a k dedičs­tvu, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh.

Evanjelický

9 Lebo doteraz ste ešte nedošli do od­počinutia a k dedičnému vlast­níc­tvu, ktoré vám dáva Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

9 Do­siaľ ste totiž ne­prišli na mies­to od­počin­ku, do dedičného vlast­níc­tva, ktoré vám dáva Hos­podin, váš Boh.

Bible21

9 Až do­sud jste pře­ce ne­vstou­pi­li do odpoči­nutí, do dě­dictví, které ti dává Hos­po­din, tvůj Bůh.