Bible212. Samuel21,5

2. Samuel 21:5

Od­po­vědě­li mu: „Za toho muže, který nás chtěl zničit a vy­hu­bit z ce­lého iz­rael­ského území,


Verš v kontexte

4 Gi­be­on­ci mu od­po­vědě­li: „Nemá­me právo žádat od Sau­la a jeho domu stříbro nebo zla­to ani nemá­me právo něko­ho v Iz­rae­li zabít.“ „Splním vám, o co si řeknete,“ pro­hlásil král. 5 Od­po­vědě­li mu: „Za toho muže, který nás chtěl zničit a vy­hu­bit z ce­lého iz­rael­ského území, 6 chce­me sedm jeho po­tomků. Po­věsí­me je před Hos­po­di­nem v Gi­be­ji Saulově, na Hos­po­di­nově vrchu.“ „Máte je mít,“ ře­kl jim na to.

späť na 2. Samuel, 21

Príbuzné preklady Roháček

5 Na to odpovedali kráľovi: Ide nám o muža, ktorý nás ničil a ktorý mys­lel proti nám to, aby sme boli vy­hladení tak, aby sme ne­ob­stáli ni­kde v ni­ktorom kraji Iz­raelovom.

Evanjelický

5 Od­povedali kráľovi: Z po­tom­kov muža, ktorý nás vy­hubil a za­mýšľal nás vy­ničiť, aby sme ne­ob­stáli ani v jed­nom kraji Iz­raela,

Ekumenický

5 Po­vedali teda kráľovi: Nech nám za muža, ktorý nás chcel zničiť a vy­hubiť, aby z nás na území Iz­raela ni­kto nezos­tal,

Bible21

5 Od­po­vědě­li mu: „Za toho muže, který nás chtěl zničit a vy­hu­bit z ce­lého iz­rael­ského území,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček